ปรัชญาที่แตกต่าง

posted on 30 Oct 2014 22:07 by jonggonnee
 
 
 
credit photo :  www.carclipart.com
 
 
 
 
 
ปรัชญาชีวิต
 
สำหรับ ผู้นิยมวัตถุ คือ
 
" มั่งมี    ศรีสุข "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญาชีวิต
 
สำหรับ  ผู้นิยม ความสันโดษ  คือ
 
" อยู่เย็น   เ้ป็นสุข "
 
 
 
 

Code Here.